Ana Konular
Yoğun Bakım için Ana Konular
 • İnvazif ve noninvazif mekanik ventilasyonda güncel bilgiler
 • Akut solunum sıkıntısı sendromu
 • Kritik hastada enteral ve parenteral beslenme
 • Kritik hastada yatak başı ultrasonografi
 • Travmatik beyin hasarı
 • Nöromonitorizasyon
 • Yeni monitorizasyon yöntemleri
 • Sürekli böbrek destek tedavisi yöntemleri
 • Sedasyon-Analjezi-Deliryum
 • Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
 • Çoklu organ yetmezliği ve yönetimi
 • Plazma değişimi ve ekstrakorporeal tedaviler
 • Yoğun bakımda EEG monitörizasyonu
 • Kardiyak cerrahi yoğun bakım ilkeleri
 • Organ nakli, beyin ölümü ve donor bakımı
 • Akut böbrek hasarı
 • Fulminan hepatik yetmezlik
 • Tromboz, tromboembolide tedavi ve proflaksi
 • Trakeostomi ve teknoloji bağımlı çocuk
Çocuk Acil Tıp için Ana Konular
 • Kardiyopulmoner canlandırma
 • Acil serviste noninvazif ventilasyon uygulamaları
 • Çocuk dostu acil servis
 • Acil kalabalığının monitorizasyonu ve çözüm önerileri
 • Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi
 • Sepsis ve Septik şok
 • Status epileptikus ve tedavisi
 • Acil serviste ekip çalışması
 • Çocuk acilde iletişim
 • Çoklu travmalı hastaya ekip yaklaşımı
 • Çocuklarda zehirlenmeler
 • Acil serviste sık görülen enfeksiyonlar ve akılcı antibiyotik kullanımı
 • Yeni biyobelirteçler ve kullanım alanları
 • Acilde psikiyatrik hasta yönetimi
 • Acil serviste eğitimin simülasyon ile desteklenmesi
 • Acil serviste sık yapılan hataların belirlenmesi ve önlenmesi
 • Acil serviste adli olguların yönetimi
 • Yeni eğitim modellerinin gözden geçirilmesi